SON SAYI
Editör
Doç. Dr. Gökhan FİLİK
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
2023-1-2/Kırşehir/31Aralık2023
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Hasan Beytullah DÖNMEZ; Adnan GÖKTEN; Rüştü HATİPOĞLU
Akdeniz İklimi Kıraç Koşullarında Bazı Biryıllık Çim (Lolium multiflorum Lam.) Çeşitlerinin Performansları ve Stabilite Analizi
Performances and Stability Analysis of Some Annual Ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) Cultivars under Dry Land Conditions of Mediterranean Climate
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Erdem KÖKSALDI; Mahmut YILMAZ
Çoğun Baraj Gölü (Kırşehir-Türkiye) Balık Faunası Üzerine Bir Araştırma
An Investigation on the Fish Fauna Çoğun Dam Lake (Kırşehir-Türkiye)
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hasan Beytullah DÖNMEZ; Rüştü HATİPOĞLU
Suni Çayır-Mera Tesisinin Prensipleri
Principles of Artificial Meadow-Pasture Establishment
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Filiz GÜLBİN GÖKDEMİR; Mustafa GÜNEŞDOĞDU
Artvin İli Arı Yetiştiriciliğinin Yapısının Araştırılması; Borçka İlçesi Örneği
Investigation of the Structure of Beekeeping in Artvin Province; Borcka Example
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015