Baş Editörler

Doç. Dr. Ümit DEMİRAL, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Gökhan FİLİK, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı


Copyright © BAUM 2015