Amaç ve Kapsam

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (KUJINAS)

Bu, açık erişimli bir dergidir, tüm içeriğe ücretsiz olarak kullanıcı veya kurumu tarafından erişilebilir. Kullanıcılar, yayıncıdan veya yazardan önceden izin almaksızın bu dergideki makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yazdırabilir, arayabilir veya tam metinlerine bağlantı verebilir.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (KUJINAS), Fen ve Uygulamalı Bilimlerin tüm alanlarıyla ilgili tam uzunlukta orijinal araştırma makaleleri ve derlemeleri yayına kabul eden ulusal ve uluslararası hakemli bir dergidir.

Ücret: Makalelerin yayınlanması ve sunulması için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yazım Dili:  Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Tüm makaleler hakemlere gönderilmeden önce intihal tespit yazılımı ile değerlendirilecektir.

Yayınlanma Aralığı: KUJINAS, e-posta gönderimi yapılan ve akran değerlendirme sistemi işleten, altı ayda bir yayınlanan bir dergidir.

Derginin İngilizce İsmi ve Kısaltması: Kırşehir Ahi Evran University - Journal of the Institute of Natural and Applied Sciences (KUJINAS)

Başlangıç Yılı: 2022

Yayıncı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

ISSN: 2979-9198


Copyright © BAUM 2015